Krevní skupina 0 je nejstarší...

01.01.2010 14:00

O znamená starý (Old)

Objevení našich kromaňonských předků přibližně před 40 000 lety posunulo lidský druh na vrchol potravního řetězce, takže se z něj stala nejnebezpečnější šelma na Zemi. Tito lidé začali lovit v organizovaných tlupách a za krátkou dobu byli schopni vyrábět zbraně a používat pracovní nástroje. Tyto hlavní výhody jim dodaly sílu a nadřazenost místo jejich přirozených fyzických schopností.

Zruční a hrůzu nahánějící lovci - kromaňonci - brzy neměli důvod mít strach ze svých zvířecích nepřátel. Vzhledem k tomu, že neměli žádné přirozené predátory kromě sebe samých, jejich populace se rozrůstala. Jejich potravou byly bílkoviny z masa, a to byl důvod, proč trávicí vlastnosti lidí s krevní skupinou O dosáhly svého plného vyjádření. Lidem potrava z masa prospívala a trvalo poměrně krátkou dobu, než vyhubili velkou zvěř ve svém loveckém revíru. Lidí, které bylo třeba živit, stále přibývalo, a proto boj o maso sílil. Lovci začali bojovat mezi sebou a zabíjet nepřátele, kteří si činili nárok na to, co považovali za své výsostné lovecké území. Jako vždycky nalezli lidské bytosti svého největšího nepřítele sami mezi sebou. Dobré lovecké oblasti se staly vzácnými. A tak začala migrace lidských ras.

Asi před 30 000 lety putovaly tlupy lovců dál a dál ve snaze najít maso. Když v důsledku změny pasátů došlo v africké Sahaře k vysušení oblastí, které bývaly úrodnou loveckou zemí, a když se původně zamrzlé severské oblasti oteplily, začali se lidé přemísťovat z Afriky do Evropy a Asie.

Při této migraci byla modrá planeta osídlena základní populací s krevní skupinou O, která dokonce převažuje dodnes.

Asi před 20 000 lety se kromaňonci plně přesídlili do Evropy a Asie a vyhubili poslední stáda velké zvěře do té míry, že bylo nutné začít hledat jiné zdroje potravy. Při hledání nových území s cílem nalézt něco vhodného k jídlu je pravděpodobné, že masožraví lidé se rychle změnili na všežravé a živili se smíšenou stravou složenou z bobulí, červů, ořechů, kořínků a drobných živočichů. Populace se také rozrůstala podél pobřeží, vylévajících se jezer a řek, kde byla hojnost ryb a další potravy. Přibližně před 10 000 lety lidé osídlili všechny základní pevniny na Zemi, kromě Antarktidy.

Přesídlení dávných lidí do oblastí s chladnějším klimatem vedlo ke vzniku světlejší barvy kůže, méně mohutné kostry a rovných vlasů. Časem příroda přizpůsobila lidi oblastem, které osídlili. Jak se lidé stěhovali na sever, vznikala světlá barva kůže, která byla lépe chráněna před omrznutím než tmavá. Světlá kůže byla také schopna účinněji metabolizovat vitamin D v oblastech s kratším dnem a delší nocí.

Kromaňonci se nakonec vyčerpali sami. Nadměrně rozsáhlá populace brzy vyčerpala dostupná lovecká území. Co se původně zdálo jako nekonečná zásoba velké zvěře, to se později výrazně zmenšilo. To bylo příčinou zostřeného boje o zbývající maso. Toto soutěžení vyústilo ve válku a válka v další migraci.

Všichni jedinci s krevní skupinou O chtějí být na čele. V každé oblasti života, ať už ve sportu, v práci, v boji, v sexu... Ale tolik míst na čele, kolik je lidí s krevní skupinou O, na světě asi nikdy nebude. Aby nezůstalo jen několik vyvolených na vrcholu a spousta nešťastných a nespokojených lidí typu O, dějiny a život zosnovaly kratochvíli, již nazýváme soutěžení, soupeření či boj o prvenství.

Lidé typu O jsou přirození herci se stálou péčí o to, aby působili vždy pozitivním dojmem. Mají rádi, když o nich ostatní dobře smýšlejí, když jsou oblíbení a především, když si jich ostatní váží.

Další charakteristikou typu O je neuhasitelné nadšení pro každý úkol a neuvěřitelný optimismus. Je to schopnost, která, i když jí chybí perspektiva, hloubka a nápady, vyžaduje fantastickou životní sílu a elán. Proto bývají lidé typu O výbornými vůdci. Jejich rozhodnutí nejsou vždy ta nejlepší, ale jsou často schopni rozhodovat v situacích, kdy by se jiní dali na ústup.

Jednou z vlastností, která umožňuje osobnostem typu O podstoupit tato rizika, je ohromné sebevědomí. Lidé typu O v sebe prostě věří mnohem více než v ostatní. A tato víra často stačí k úspěchu, dokonce i když chybí ostatní přednosti.

Jakmile se osobnosti typu O v myšlenkách k něčemu upnou, už je nic nezastaví, takže vědomě podstupují i ta nejvyšší rizika, jsou schopni vynaložit maximum energie k realizaci svých cílů – někdy více energie, než je zdrávo.

Osobnosti typu O bývají přirozenými vůdci také díky tomu, že podvědomě chápou vztahy mezi typy moci. Mají dokonalou intuici a dokáží odlišit skutečně důležité od podružného. A hned, jak zjistí, která cesta kam vede, bleskově zareagují. Samozřejmě se vydají cestou ke hvězdám.

Všechny schopnosti, které umožňují typu O směřovat vzhůru, by neměly význam, kdyby nebyly podepřeny maximálním soustředěním. To, že jsou přesně orientováni na dosažení úspěchu, činí lidi typu O neuvěřitelně soustředěnými na to, co musí být uděláno od A do Z. Toto je jeden z nejdůležitějších předpokladů stát se dobrým vůdcem. Tam, kde by se ostatní mohli ztratit mezi vzrušujícími, avšak nedůležitými detaily, osobnost typu O neomylně vyhmátne vše důležité, bezchybně rozliší podstatné od zbytečného a najde nejkratší směr, na nějž navede celou skupinu a pomůže splnit úkol.

Pokud si začínáte klást otázku, zda vůbec stojí za to žít, pokud nemáte právě krevní skupinu O a nepatříte mezi vůdce, zadržte. Osobnosti typu O mají také chyby, které je brzdí na cestě vzhůru.

Lidé typu O chápou tak dokonale podstatu hierarchií a společenských vztahů, že jim otrocky přizpůsobují i své chování. Jsou v pohodě, pokud se pohybují ve známé situaci. Ale přemístěte osobnost O na cizí hřiště! V neznámé situaci, kde nezná pravidla, se typ O stane naprosto závislým na ostatních typech.

Jednou z příčin je, že lidé typu O tráví spoustu času a vynakládají množství energie na odhad a zjištění způsobů, jak proniknout na špičku systému, takže když se bez upozornění změní pravidla, ztrácejí půdu pod nohama. Když se nositel krevní skupiny O stane vůdcem, je pro organizaci nebo pro společnost jako celek výhodou talent, který tento člověk má pro delegování pravomoci, a to, že vzbuzuje všeobecnou důvěru. Když dostane funkci, zaváže se ke zvýšení zisku, vytvoření společenské a hospodářské stability a k podpoře tradičních hodnot.

Dalším společným problémem lidí krevní skupiny O je, že jejich soutěživost a snaha dostat se na špičku, je často činí necitelnými k lidem okolo. Mohou se jevit jako chladní a nezúčastnění, často mají pověst arogantních lidí. Když se vás typ O snaží o něčem poučovat, projevuje vám tak vlastně náklonnost. Tito lidé milují, když mohou přednášet a poslouchat vlastní hlas. Vždyť, kdo by to měl vědět lépe než On? Samozřejmě opak bývá pravdou. Typy O nesnášejí, když se jim nařizuje, co mají dělat, nebo se jim káže o disciplíně, anebo si je někdo dokonce dovolí kritizovat. Pokárat osobnost typu O byť za sebemenší prohřešek je vždy choulostivý úkol. Jsou přecitlivělí na kritiku a jsou schopni vám utrhnout hlavu, když se tohoto nesnadného úkolu ujmete, podle jejich názoru, nesprávným způsobem. Zdánlivě vyrovnaní jedinci, kteří zřídkakdy projevují své pocity, však mohou, když se cítí ohrožení, vybuchnout a proměnit se v řádící živel.

Na druhé straně ovšem o lidech typu O nelze říci, že by v sobě dlouho přechovávali zášť a „pěstovali si bebíčko“. Rychle se přenesou přes své výbuchy temperamentu, ještě dříve, než si většina lidí všimne, že byl vyburcován jejich vztek.


Vlastnosti nositelů krevní skupiny O


POZITIVNÍ
- bystrý a jasnozřivý
- ví, co chce
- dokáže se koncentrovat
- má dobrý odhad společenských vztahů
- umí šikovně jednat s nadřízenými
- cílevědomý
- chladně uvažující a plánující
- zdravý
- velmi sexy
- rychle se zamilovává
- výřečný
- vypracovává si vlastní styl
- realista
- přemýšlí jednoduše, nekomplikovaně
- je dobrý ve sportu
- silný vůdce
- romantický, nostalgický
- pozitivně myslící, idealista
- úspěšný v podnikání
- důkladný v jednání s cizími lidmi
- vždy dbá na svou image
- nebývá rozmrzelý
- může být dobrým manželem, manželkou
- dobrý herec

NEGATIVNÍ
- neváží si názorů druhých
- může ztratit perspektivu
- je příliš soustředěný a mohou mu uniknout další informace
- usiluje o postavení
- je podlézavý
- žízní po moci
- neváží si ostatních
- pošlapává ty, jimž štěstí přeje méně
- náruživý milenec
- může milovat nevhodnou osobu
- neumí pomlčet
- musí se odlišovat za každou cenu
- ostatním se může zdát chladný
- může se zdát tvrdý a krutý
- příliš soutěživý
- nedokáže se dobře podřizovat a nechat se vést
- dětinský
- myslí jen na sebe
- může být až chamtivý a lakomý
- nejedná s lidmi stejně, k některým je arogantní
- příliš škrobený
- nespolehlivý, nestojí příliš o ostatní
- extrémně žárlivý
- když je v úzkých, uniká z reality

Lidem s krevní skupinou O - lovcům - prospívá intenzivní fyzické cvičení a živočišné bílkoviny. Krevní skupina O byl lovec a tedy konzument masa (neznehodnoceného nevybíravým používáním hormonů a antibiotik, ale v dnešní době vypěstovaného v organickém zemědělství a od zvířat s volným výběhem, libového, bez chemických látek). Nevhodné potraviny pro něj jsou mléčné výrobky a obilí. Lidé s krevní skupinou O mají predispozice k poruchám štítné žlázy, k poruchám funkce slinivky, mají pomalý metabolismus, nižší hladinu některých faktrorů krevní srážlivosti, což může být příčinou poruch srážlivosti krve (nedostatek vitaminu K) a sklon k artritidě

Při omezení konzumace obilí, chleba, luštěnin a fazolí dochází téměř okamžitě k váhovému úbytku. Hlavním faktorem váhového přírůstku je lepek, který je obsažen v pšeničných klíčcích a celozrnných výrobcích. Podobně, jen o něco méně, působí kukuřice. Zcela nevhodné potraviny jsou tedy pšeničný lepek v jakékoliv formě, kukuřice, fazole, čočka, zelí, růžičková kapusta, květák a hořčice. Naopak potraviny velmi vhodné, které dokonce podporují váhový úbytek jsou mořské řasy, mořské produkty, sůl s jódem, játra, červené maso, kapusta, špenát a brokolice.

Maso a drůbežJezte libové hovězí, jehněčí, krůtí, kuřecí nebo rybí maso tak často, jak chcete. Ovšem pozor na velké porce! Maximálně 170 g k jednomu jídlu.

Mořské produktyTy by se měly stát hlavní složkou stravy. Obzvláště ryby chladných moří bohaté na tuky, jako je treska, sleď a makrela. Konzumace mořských produktů je také vynikajícím zdrojem jódu, který reguluje funkci štítné žlázy, kterou mají lidé s krevní skupinou O obvykle rozkolísanou.

Mléčné výrobky a vejceMléčné výrobky a vejce nejsou vůbec prospěšné, je možné sníst 4 – 5 vajec týdně a velmi malé množství mléčných výrobků, snažit se vyřadit úplně. Bílkoviny získáte z mléka sojového, sojového sýra nebo tofu, možný je kozí sýr nebo mozzarella. Je nutno doplňovat vápník, obzvlášť ženy, ale pozor! Musí být v tzv. chelátové formě, aby byl organismem vstřebatelný.

Oleje a tukyKrevní skupina O reaguje na konzumaci olejů příznivě, nejvhodnější je olej olivový a olej z lněného semínka.

Ořechy a semínkaDýňová semínka a vlašské ořechy jsou dobrý zdroj doplňkových rostlinných bílkovin, ovšem některé ořechy a semínka jsou zakázaná pro vysoký podíl tuků - para, kešu, arašídy, pistácie a mák.

LuštěninyLidé s krevní skupinou O nedokáží zvlášť dobře zpracovat a využít fazole, jezte je tedy s mírou jako příležitostný vedlejší chod. Naprosto se vyhněte čočce.

CereálieKrevní skupina O nesnáší celozrnné pšeničné výrobky, obsahující lektiny, které jsou hlavním viníkem váhového přírůstku u krevní skupiny O.

Chléb a pečivoChléb a pečivo mohou být obvykle pro lidi s krevní skupinou O zdrojem potíží, protože většina z nich obsahuje nějaký druh pšenice. Dokonce i chléb neobsahující pšenici může být problematický, protože lidé krevní skupiny O nejsou geneticky přizpůsobeni na konzumaci výrobků z obilných zrn. Výjimku tvoří chléb z naklíčených zrn, který je obvykle k dostání v chladících pultech obchodů se zdravou výživou, ve kterém jsou lepkové lektiny zničeny při procesu klíčení.

Obilí a těstovinyNeexistuje obilí nebo těstoviny, které by mohly být klasifikovány jako vysoce prospěšné pro krevní skupinu O. V omezené míře je možné konzumovat těstoviny z pohanky nebo rýžové mouky.

Zelenina a houbyI když existuje obrovský počet druhů vhodné zeleniny pro krevní skupinu O, nelze jíst jednoduše všechnu zeleninu. Zelí, růžičková kapusta, květák a listová hořčice mohou potlačovat funkci štítné žlázy. Houby mohou spustit alergickou reakci. Lilkovitá zelenina, např. brambor, způsobuje krevní skupině O artritidu, kukuřičné lektiny narušují tvorbu inzulinu. Naopak velmi vhodná je listová zelenina bohatá na vitamin K, jako je kapusta, římský salát, brokolice a špenát. Rajčata jsou vhodná, ovšem pozor na plísně.

OvoceStrava pro krevní skupinu O obsahuje mnoho vynikajících druhů ovoce. Mohou být výbornou náhradou za chléb. Prospěšné jsou blumy, švestky a fíky, a to proto, že většina tmavočervených, modrých a červenofialových plodů vyvolává v trávicím traktu spíše alkalickou než kyselou reakci, a protože trávicí trakt lidí s krevní skupinou O je nadměrně kyselý, potřebuje dostatek zásaditých látek k získání rovnováhy. Proto byste měli vypustit pomeranče, mandarinky a jahody, grapefruit, ostružiny (obsahují lektin) a kokosové ořechy a výrobky, které je obsahují.

Šťávy a tekutinyPro krevní skupinu O jsou vhodnější zeleninové šťávy než ovocné, protože jsou alkalické. Když už pijete ovocné šťávy, vybírejte si druhy s nízkým obsahem cukru, tj. jablečné šťávě a jablečnému moštu.

KořeníVýběr koření může skutečně zlepšit váš trávicí a imunitní systém. Například koření na bázi řas je pro krevní skupinu O velmi vhodné, protože je bohatým zdrojem jódu. Sladké výrobky, jako med a cukr, vám neškodí, stejně jako čokoláda, přesto všechny tyto potraviny musí být přísně omezeny na příležitostné užití jako pochoutka.

Chuťové přísadyPro krevní skupinu O nejsou žádné chuťové přísady vysoce prospěšné. Jestliže musíte k jídlu používat hořčici, majonézu nebo salátové dressingy, dělejte to s mírou a dávejte přednost nízkotučným druhům s nízkým obsahem cukru. Přestože krevní skupina O může příležitostně jíst rajčata, vyhněte se kečupu, který obsahuje ocet. Všechny nakládané potraviny jsou pro krevní skupinu O nestravitelné.

Bylinné čajeDoporučení týkající se bylinných čajů vycházejí z poznatků o tom, co činí člověka s krevní skupinou O nemocným. Bylinné čaje považujte za prostředek, jak bojovat proti vaší přirozené slabosti. U krevní skupiny O je nutno klást hlavní důraz na uklidnění trávicího a imunitního systému. Máta peprná, petržel a šípky mají příznivé účinky.

Různé nápojePro krevní skupinu O lze nalézt jen velmi málo přijatelných nápojů. Omezeni jste skutečně na neškodné minerální vody, sodovky a čaj. Vyloženě škodlivá je káva, protože zvyšuje množství žaludečních kyselin.

 

Krevní skupina A

A znamená zemědělský (agrarian)

Krevní skupina A původně vznikla někde v Asii nebo na Středním východě před 25 000 až 15 000 lety jako odpověď na nové podmínky prostředí. Objevila se na vrcholu neolitické periody nebo mladší doby kamenné, která navazovala na starší dobu kamennou nebo paleolitickou periodu kromaňonských lovců. Hlavními rysy této kultury bylo zemědělství a domestikace zvířat.

Pěstování obilí a chov skotu vše změnily. Aby se lidé mohli vzdát své existence z ruky do úst a přežít, vytvořili stabilní společenství s trvalými společenskými strukturami. Tento naprosto odlišný životní styl, velké změny ve stravě a životním prostředí vedly k novým mutacím v trávicím traktu a imunitním systému neolitických lidí – k mutacím, které jim umožnili lépe trávit a vstřebávat kulturní obiloviny a další zemědělské produkty. Vznikla krevní skupina A.

Osídlení ve formě trvalých zemědělských společností představovalo nové vývojové změny. Vlastnosti nezbytné pro společný lov byly nyní východiskem pro různé druhy vzájemně spolupracujících společenství. Určitá specifická dovednost závisela na dovednosti jiných lidí konat něco jiného. Například mlynář byl závislý na zemědělci, který mu dodával plodiny a zemědělec byl závislý na mlynáři, který mu zrno semlel. Potrava už nebyla považována jen za okamžitý zdroj výživy nebo za občasnou záležitost. Pole musela být obdělávána a kultivována, aby se zajistila následná úroda. Hlavním cílem se stalo plánování a spolupráce s ostatními. Toto byly základní rysy společnosti, ve které vynikala krevní skupina A, která snad představuje nějakou adaptaci na toto prostředí.

Gen pro krevní skupinu A se začal v dávné zemědělské společnosti šířit. Genetická mutace, která byla příčinou vzniku krevní skupiny A z krevní skupiny O, se vyskytovala neskutečně často. Důvodem byla snaha o přežití. Přežití nejschopnějších jedinců v přeplněné společnosti. Protože se ukázalo, že nositelé krevní skupiny A jsou odolnější k infekcím, které se vyskytovaly v hustě osídlených oblastech, městská industrializovaná společnost se rychle změnila na společnost s převahou krevní skupiny A. Dokonce i dnes mezi lidmi, kteří přežili mor, choleru a pravé neštovice, je převaha krevní skupiny A nad O.

Gen pro krevní skupina A se šířil přes Asii a Střední východ do západní Evropy prostřednictvím Indoevropanů, kteří pronikali hluboko do preneolitických populací. Indoevropská populace se původně objevila v oblasti jihu a středu Ruska a mezi 3 500 až 2 000 lety př.n.l. se přesunula do jihozápadní Asie, kde dala základ populaci Iránu a Afghánistánu. Za stálého rozmachu se přesunula dále na západ do Evropy. Indoevropská invaze byla skutečně pravou dietní revolucí. Objevily se nové neznámé potraviny a nový životní styl a zvyklosti, které ovlivnily imunitní systém a trávicí trakt dávných lovců a sběračů. Tyto změny byly tak hluboké, že představovaly stres prostředí, který byl nutný pro šíření genu pro krevní skupinu A. V této době trávicí trakt lovců - sběračů ztratil schopnost trávit stravu masožravců.

Dodnes je krevní skupina A v nejvyšším množství zastoupena mezi Západoevropany. Její výskyt klesá směrem na východ ze západní Evropy.

Krevní skupina A vznikla mutací ze skupiny O jako odpověď na změny ve stravě a na četné infekce, které se šířily v rostoucí populaci.

Jedinec krevní skupiny A bývá zpravidla náročná osoba, která miluje pořádek, harmonii a jasně definované situace. Jsou nejvíce poslušní zákonů. Mají silně vyvinutý smysl pro správný řád. Můžete to na první pohled vypozorovat ze způsobu, jaký se starají o dům a zahradu, z oblékání - vždy jako ze škatulky - a podle účesu. Lidé typu A patří k nejvšímavějším a nejpečlivějším. Mají až přehnaně pravidelné návyky, jsou to perfekcionisté a rádi se nacházejí ve standardních, předem daných situacích.

Typ A uplatňuje neuvěřitelnou míru sebekontroly. Je to projev jejich všeobecného smyslu pro uspořádání světa. Věří, že pokud mají věci fungovat normálně, musí jít příkladem ostatním.

Typ A jsou ti, kteří nechají jít ženy a děti první, když není v záchranných člunech dostatek místa pro každého. Áčko bude ten, kdo zůstane vzadu, ale sebekontrola áčka má jeden zábavný rys - má sklon vymizet hned, jak áčko zůstane samo. To samé áčko, které by tak laskavě postoupilo své místo v záchranném člunu ostatním, se změní: když se nikdo nedívá, ukradne záchranný člun a zmizí úplně samo!

Upřímně řečeno áčka fungují podle toho, kdo se na ně zrovna dívá. Jsou nejškrobenější a nejvíce dbají rituálů, často se zdají být nezúčastněnými a chladnými k těm ostatním, méně disciplinovaným. Totéž platí i o způsobu, jak nakládá s penězi.

Jejich způsobnost a udržování skvělého dojmu je ve vlastních očích opravňuje kritizovat ostatní, když dojde na otázky slušného chování a morálky.

Na druhou stranu, jsou-li si áčka naprosto jista, že je nikdo nepřistihne, mají sklon udělat cokoli. Způsobnost a morálka, kterou u nich pozorujeme, jsou motivovány zvnějšku. Chovají se slušně, protože se očekává, že se budou chovat slušně, nikoli proto, že mají vnitřní smysl pro slušnost.

Formálnost, kterou vypozorujeme u mnoha áček, můžeme najít i v jejich touze po nastolení pořádku. Naše průměrné áčko nebude pravděpodobně dělat nepřístojnosti na veřejnosti. Áčka mají sklon zůstávat na večírcích i na méně formálních společenských událostech upjatí déle než ostatní typy. Nikdy neuvidíte, že by áčko bylo v čele drobných výtržností, ale jakmile nějaká méně zdrženlivá skupina nastartuje nějaké projevy chuligánství, áčko se přeochotně zapojí a dá se očekávat, že provede i ty nejdivočejší činy, aby bylo dílo dokonáno.

Typ A podléhá silné sebekontrole a ví přesně, jak by se měl před ostatními chovat, takže je málo pravděpodobné, že by provedl něco neslušného. Ale toto omezování vnitřních pocitů a myšlenek může vést k některým divokým explozím vrcholícím překvapivým erotismem a nejbouřlivějšími skopičinami. Neexistuje nic nepředvídatelnějšího než odvázané áčko posilněné alkoholem, který vyburcoval jeho city.

Čím zdrženlivější je typ A, tím více energie se soustřeďuje v jeho nitru. Pozor na tyto A-bomby - nikdy nevíte, jak dlouhá je zápalná šňůra a co ji může podpálit.

Platí to pro lásku i pro válku. A-energie může explodovat pří nejnevinnější provokaci. A samozřejmě, protože většina áček jsou civilizovaní a dobře vychovaní lidé, nikdy nevíte jistě, co je vlastně vyburcovalo. Jejich nálady a vášně se začnou projevovat naprosto neočekávaně.

Zapamatujte si: nikdy neohrožujte áčko, aniž byste mu ponechali prostor k úniku. Když se ocitne v pasti, stává se tím nejodvážnějším bojovníkem. A proč? Lidé s krevní skupinou A jsou v podstatě introverti. O ostatní se zpravidla nezajímají, s výjimkou případů, když ostatní zasáhnou do jejich života. Zdají se dobromyslná, což je ovšem, stejně jako jejich vybrané způsoby a pozornost věnovaná detailům, zástěrkou k udržení odstupu od ostatních. Za tímto pozlátkem se skrývá nejisté áčko. Které nikomu nevěří nebo nic „nebere“, kromě pravidel a předpisů. Pokud toto opatrné stvoření ohrozíte, říkáte si o problémy. Přílišná podezíravost, nedůvěra a podjatost lidí typu A vede často k tomu, že druzí jimi opovrhují.

Áčka se okamžitě cítí ukřivděna - dokonce i když o žádnou křivdu nebo urážku nejde. A velice dlouho jim trvá, než se přenesou přes jakoukoli křivdu. Rozhodně nejsou typy, které se snadno usmiřují, i když se někdy tak tváří. Typy A jsou nejvyhledávanějšími manželskými partnery. Jak muži, tak ženy typu A jsou považováni za nejstálejší manžele a manželky. Jejich hluboce zakořeněná touha po bezpečnosti a definovaných situacích z nich dělá ideální manželské partnery.

Lidé typu A jsou výbornými týmovými pracovníky, ale příliš se nehodí pro zaměstnání vyžadující velkou dávku pružnosti a spontánního rozhodování. Chybí jim cit pro okamžitou vizi, dávají přednost metodickému, pečlivému přístupu, který jim umožňuje prozkoumat terén, než na něj vstoupí vlastní nohou. Čím kompenzují áčka nedostatek intuice a odvahy? Svou představivostí. Vedou život neuvěřitelně obohacený fantazií, ovládají svět fikce. A mají úžasnou přednost: hýbou světem. Věnují se všem detailů, které ostatní typy prostě pomíjejí, a dělají svět zdravějším, krásnějším, a více fungujícím.

Vlastnosti nositelů krevní skupiny A

POZITIVNÍ
- systematický
- teamový hráč
- dbalý zákonů (když je mezi lidmi)
- zelené zahradnické prsty
- talent pro vykonávání detailních úkolů
- dobrý zaměstnanec
- idealistické/progresivní myšlenky
- úzkostlivě dbá na svůj vzhled
- vždy pěkně oblečen
- bodrý vypravěč historek
- má rád pozornost partnera/přátel
- introvertní
- předvídavý/dobrý plánovač
- silný smysl pro spravedlnost
- dobrý partner
- perfekcionista
- mírný/klidný
- velmi láskyplný
- spolupracující až do extrému
- citlivý
- dobrý v účetnictví, ve vedení záznamů
- metodický, vědecký
- spolehlivý, důvěryhodný
- patriotický
- dochvilný, přesný
- dokonalý hospodář, kuchař
- mluví tichým hlasem
- trpělivý
- veselý
- má švih, moderní
- má rád zábavu
- pečlivý, uvážlivý

NEGATIVNÍ
- vybíravý
- chybí mu vnitřní motivace
- sobecký (když je sám)
- nemá talent pro chov zvířat
- nechá se pohltit nicotnostmi
- slabý vůdce
- reptal/paličák
- příliš dlouho trvá, než se připraví
- nákladné záliby
- vyžaduje posluchačstvo
- sám se cítí nešťastný
- mlčenlivý
- mistr intrik a pletich
- nesnáší dvojsmyslnost
- často nevěrný
- nepružný
- potlačuje city, může vybuchnout
- v lásce bývá slepý
- ke všemu podezřívavý
- rozmrzelý, snadno zranitelný
- nedokáže ušetřit peníze
- může být až nudný
- nezodpovědný (když se opije)
- málo důvtipný
- nedostatek sebedůvěry
- neumí odpočívat
- příliš nesmělý
- násilnický
- nostalgický, pesimistický
- snadno podléhá depresi
- může být necitlivý k hlubším věcem
- může být povrchní
- málo tvořivý, je-li sám
- je-li netrpělivý, může jednat zbrkle

Krevní skupina A - pěstitel - prosperuje při vegetariánské stravě - to je dědičnost jejich usedlejších a méně bojovných dávných předků. Pro citlivé lidi s krevní skupinou A je zvlášť důležité, aby jejich strava byla co možná nejvíce v přírodním stavu, čistá a organicky vypěstovaná, což je v naší době velmi obtížné. Pro citlivý imunitní systém krevní skupiny A je působení stravy určující. Predispozice má k srdečním chorobám, rakovině, diabetu a infekčním chorobám.

Při stravě vhodné pro vaši krevní skupinu budete štíhlejší, pokud jste zvyklí konzumovat maso, budete hubnout rychle hned na začátku. V mnoha ohledech je krevní skupina A přesným opakem skupiny O, co se týče metabolismu. Zatímco živočišné potraviny u krevní skupiny O urychlují metabolický obrat a zvyšují jeho účinnost, u skupiny A mají zcela opačný účinek. Krevní skupina O spaluje maso jako palivo, krevní skupina A v konečné fázi skladuje maso ve formě tuku. Příčinou je rozdíl v žaludeční kyselosti - krevní skupina O má vysokou a krevní skupina A nízkou. Obecně špatně tráví maso a mléčné výrobky a výborně potraviny ze sóji, zeleninu a z ovoce ananas.

Maso a drůbežLidé s krevní skupinou A by měli ze svého jídelníčku zcela vyřadit maso. Pokud toho nejste schopni, začněte s nahrazováním masa rybami, pokud budete jíst maso, tak co nejlibovější, vhodnější než maso červené je drůbež. Ovšem zcela vyřaďte z jídelníčku masné výrobky, uzené a konzervované maso, ty obsahují dusitany, které vedou ke vzniku rakoviny u lidí s nízkou hladinou žaludeční kyseliny - což je případ krevní skupiny A.

Mořské produktyLidé s krevní skupinou A mohou jíst mořské produkty v mírném množství tři až čtyřikrát týdně, vyhnout by se měli bílým rybám. Pokud se ve vaší rodině vyskytla rakovina prsu, zařaďte do jídelníčku měkkýše. Jedlý hlemýžď obsahuje účinný lektin, který pomáhá tělu zbavit se nemocných buněk.

Vejce a mléčné výrobkyKrevní skupina A dobře snáší malé množství kysaných mléčných výrobků, ale měla by se vyhýbat všem potravinám vyrobeným z plnotučného mléka a také omezit vejce. Vhodné jsou jogurty, kefír a netučné zakysané výrobky, samozřejmě sójové mléko a sójové sýry, tofu. Pokud ovšem trpíte alergiemi nebo dýchacími potížemi, vynechejte mléčné výrobky vůbec, zahleňují vás.

Tuky a olejeKrevní skupina A potřebuje velmi málo tuků k tomu, aby dobře fungovala. Ale polévková lžíce olivového oleje denně na saláty nebo zeleninu vařenou v páře zlepší trávení a vylučování.

Ořechy a semínkaMnoho ořechů a semínek, jako jsou slunečnicová a dýňová semínka, mandle a vlašské ořechy, mohou pro krevní skupinu A představovat vhodný zdroj živin. Protože lidé s krevní skupinou A mají jíst velmi málo bílkovin živočišného původu, mohou tyto důležité stavební látky získat z ořechů a semínek. Nejvhodnější je podzemnice olejná (arašídy). Jezte je často, protože obsahují lektin, který brání rozvoji rakoviny.

LuštěninyKrevní skupině A prospívají bílkoviny rostlinného původu z luštěnin, ovšem ne všechny druhy jsou pro ni vhodné.

CereálieLidem s krevní skupinou A velmi prospívá konzumace cereálií a obilných zrn. Pouze pokud jste zahlenění, omezte konzumaci pšenice.

Chléb a pečivoDoporučení pro krevní skupinu A ohledně chleba a pečiva jsou podobná jako u obilovin a obilných zrn. Jsou to vcelku příznivé potraviny, pokud netrpíte zvýšenou tvorbou hlenu.

Obilí a těstovinyKrevní skupina A má hojnost možností ve výběru obilných zrn a těstovin. Tyto potraviny jsou vynikajícím zdrojem rostlinných bílkovin. Vyhýbejte se zpracovávaným potravinám, jako jsou zmražená jídla, instantní těstoviny s omáčkami nebo konzervované potraviny.

Zelenina a houbyZelenina je pro krevní skupinu A životně důležitá, jezte ji co nejvíce a to v přirozeném stavu nebo vařenou v páře. Většina druhů zeleniny je pro krevní skupinu A vhodná, je pouze pár výjimek a to papriky, brambory, zelí a rajčata. Velmi prospěšná je brokolice, mrkev, kapusta, dýně, špenát a česnek. Základem výživy krevní skupina A je tofu.

Ovoce Lidé s krevní skupinou A by měli jíst ovoce třikrát denně. Většina druhů je přijatelných, ale měli byste dávat přednost zásaditějším druhům, jako jsou bobuloviny a blumy. Neprospěšné je tropické ovoce jako mango, papája, pomeranče a banány, naproti tomu výborný je ananas, citrony, kiwi, grapefruit, meruňky a fíky.

Šťávy a tekutinyKrevní skupina A by měla začít každý den malou sklenicí teplé vody s vymačkanou šťávou z poloviny citronu. Napomáhá to omezení tvorby hlenu, který se přes noc nahromadil v pomaleji pracujícím trávicím traktu, a podporuje to normální vylučování. Vyhnout byste se měli šťávám s vysokým obsahem cukru, které jsou více kyselinotvorné.

KořeníLidé s krevní skupinou A by měli používat koření více než jiná ochucovadla. Správná kombinace koření může účinně posilovat imunitní systém. Například koření na bázi sóji, jako je tamari, miso a sójová omáčka, jsou pro tuto krevní skupinu ohromně prospěšné. Výborná je melasa a řasy. Vyhnout byste se měli octu. Lidé s krevní skupinou A mohou jíst cukr i čokoládu, ale jen ve velmi malém množství.

Chuťové přísadyJedinou chuťovou přísadou, která je pro krevní skupinu A prospěšná, je hořčice, protože má schopnost posilovat imunitní systém. Můžete jíst malé množství džemu, nízkotučných salátových dresinků a příležitostně i nakládanou zeleninu, ale pozor, byla prokázána spojitost mezi konzumací nakládané zeleniny a vznikem rakoviny žaludku. Z jídelníčku vyřaďte kečup, protože krevní skupina A neumí strávit rajčata a ocet.

Bylinné čajeReakce krevní skupiny A na jednotlivé druhy bylinných čajů je přesným opakem reakcí krevní skupiny O. Zatímco krevní skupina O potřebuje zklidňovat, krevní skupina A potřebuje vyburcovat imunitní systém. Na posílení imunitního systému je vhodná aloe, vojtěška, lopuch a echinacea, hloh tonizuje kardiovaskulární systém, zelený čaj má důležité antioxidační účinky na trávicí trakt, sekreci žaludeční kyseliny zvyšují zázvor a americký jilm, proti stresu je heřmánek a kořen kozlíku lékařského.

Různé nápojePro krevní skupinu A je vhodná sklenice červeného vína denně ke snížení rizika onemocnění srdce. Také káva může být pro osoby s krevní skupinou A skutečně prospěšná, dobré je střídat ji se zeleným čajem. Z ostatních nápojů pak zbývá už jen čistá voda.

 

Krevní skupina AB

AB je "soudobá" krevní skupina

Krevní skupina AB je vzácná. Vznikla promísením Kavkazanů s krevní skupinou A a Mongolů s krevní skupinou B. Nachází se u méně než 5% populace a je to nejnovější krevní skupina.

Až do doby před 10 až 12 staletími krevní skupina AB neexistovala. Tlupy barbarů však využily slabé stránky mnoha zanikajících civilizací a dobyly Římskou říši v celém rozsahu. Promísením těchto východních nájezdníku s posledními pozůstatky evropské civilizace vznikla krevní skupina AB. Neexistuje žádný důkaz o tom, že by se tato krevní skupina objevila dříve než před devíti sty až tisícem let, kdy došlo k velkému stěhování národů z východu na západ. Krevní skupina AB byla jen velmi vzácně nalezena v evropských hrobech pocházejících z dřívější doby než z devátého století. Studie pozůstatků z prehistorických hrobů v Maďarsku zřetelně ukazují absenci této krevní skupiny až do 4.-7. století. To by mohlo být důkazem, že až do této doby evropské populace s krevními skupinami A a B nepřišly do přímého kontaktu a pokud ano, tak se nepromísily a neuzavíraly navzájem sňatky.

Protože s krevní skupinou AB se dědí i tolerance jak ke skupině A, tak i B, imunitní systém těchto lidí má větší schopnost vytvářet specifičtější protilátky proti mikrobům. Tato mimořádná vlastnost organismu nemít ani anti-A, ani anti-B protilátky snižuje sklon k alergiím a ostatním autoimunitním onemocněním. Tito lidé však mají větší sklon k určitým druhům rakoviny, protože reagují na vše, co připomíná A i B, jako na vlastní a nevytvářejí si obranné protilátky.

Krevní skupina AB představuje mnohostrannou a někdy zmatenou identitu krevních skupin. Je to první krevní skupina, u které došlo ke splynutí imunitních charakteristik, z nichž některé se vzájemně posilují a jiné jsou navzájem v rozporu. Krevní skupina AB snad představuje dokonalou metaforu pro moderní život: komplexní a proměnlivý.

Lidé typu AB vykazují výjimečnou duševní vnímavost a citlivost. Často je můžeme nalézt mezi kartářkami, šamany, čarodějnicemi, jasnovidci, léčiteli a médii. V mnoha případech byli lidé typu AB duchovní vůdci, kteří od svých přívrženců vyžadovali naprostou oddanost. Proto nás nemůže překvapit, že nejproslulejším zástupcem typu AB v historii byl Ježíš Kristus.

Když vezmeme v úvahu sklony lidí typu AB k okultizmu, zůstává překvapením, že jsou většinou racionální, chladní, klidní a soustředění jak žádní jiní. Na první pohled zanechávají silný dojem, často vypadají chytřejší než ve skutečnosti jsou. Bývají výbornými diplomaty schopnými uklidnit vlnobití, jež způsobili méně vyrovnaní lidé. Dobrý dojem, diplomatické dovednosti a úžasná racionálnost ladí s výjimečnými kritickými a analytickými schopnostmi lidí typu AB. Bývají populární a pro svůj pozitivní vnější vliv na ostatní bývají často středem pozornosti. Jedna z vlastností, která z nich dělá přirozené baviče, je jejich neustálý sklon kritizovat ostatní, často s ironickým překroucením. Dokáží být zábavní, aniž by se o to vědomě snažili, a často rozesmějí sály plné lidí, aniž by posluchači skutečně chápali, proč se smějí.

Nositelé krevní skupiny AB jsou racionální, v jejich myšlení je železná logika. Když si všimnou, že něco nedává smysl, nedokáží mlčet. Problém je, že rádi staví na odiv své postřehy.

Lidé typu AB mají dokonalé organizační schopnosti, schopnosti koordinovat a stmelovat lidi, aby fungovali jako harmonická skupina. Tato vlastnost dělá z typů AB přirozené vůdce. Ve spojení s tvůrčím myšlenkovým potenciálem pak jsou tito jedinci schopni realizovat vše, o čem ostatní mohou jenom snít.

Další vlastností mnoha osob krevní skupiny AB je, že se rychle přenášejí přes své omyly. Mohou utrpět prudký šok a křivdu, finanční nebo osobní ztrátu, ale nezajímá je ani minulost, ani vzdálená budoucnost. Žijí v současnosti. A protože se rychle přenášejí přes své vlastní chyby, občas se hluboce zmýlí, když věří, že ostatní jsou stejní. Dokáží být otravnými kritiky ostatních, vždy sledují, rýpají a strkají nos do práce ostatních.

Čestnost a silný smysl pro spravedlnost je dalším kladem, který z typů AB dělá ideální vyjednavače; jejich vrozený smysl pro poctivost vzbuzuje v lidech kolem důvěru.

Lidé typu AB se nedokáží rozhodnout. Kdyby bylo lidstvo složeno pouze z nositelů krevní skupiny AB, asi by nikdy nedošlo k válce – nikdo by se nedokázal rozhodnout, na čí je vlastně straně.

Emocionální stránka lidí typu AB je naprosto odlišná od jejich veřejného image. Jsou vlastně poněkud dětinští ve svých potřebách a zálibách.

ABéčka jsou pohodlní a rádi se poslouchají. Nedbají příliš o své zdraví, ale milují život, takže se s největší pravděpodobností nezničí. Mají lásku k dobrému jídlu, drahému oblečení, efektním autům a exotickým hračkám. Jsou zřejmě nejvýstřednější ze všech krevních typů, ale nejsou nenasytní. Lidé s krevní skupinou AB jsou nenapravitelnými romantiky. Jejich organizovaný přístup k životu jim ponechává spoustu prostoru pro fantazii, jejich představivost je živá a když se rozpoutá, jsou skutečně vášnivými partnery v lásce. Obecně lze říci, že muži i ženy typu AB se méně než ostatní krevní skupiny zajímají o sex a erotiku. Důležitým faktorem u obou pohlaví nositelů krevní skupiny AB je jejich setrvalý zájem o bezpečnost a stabilitu vztahů. V lásce podvedené ABéčko je krutým mstitelem zraněných citů. Divoká představivost typu AB může vést až k tragédii. Sklon dramatizovat vlastní život dokáže skutečně dohnat zraněná ABéčka až na pokraj. Jsou vysoce rizikovou skupinou, pokud jde o počet sebevražd.

Vlastnosti nositelů krevní skupiny AB

POZITIVNÍ
- racionální
- ovládá se
- dovede uvažovat, vypočítavý
- skvělý organizátor
- dobrý plánovač
- čestný
- smysl pro spravedlnost
- diplomatický
- velice morální
- dobře vychází s ostatními
- konstruktivní kritik
- citlivý
- dobrý bavič
- silně se koncentruje
- vyhýbá se hádkám
- nezajímá se o erotiku
- solidní občan
- s každým se spřátelí
- dobrý v oblasti mimo smyslového vnímání


NEGATIVNÍ
- nedokáže se rozhodnout
- chladný
- těžko poznatelný
- není novátorský
- málo vytrvalý
- příliš nestranný, otevřený
- rýpal, šťoural
- nebývá oddaný
- neodpouští
- ne příliš důvěrný
- rychle se uráží
- není nenucený
- je nerad sám
- má malou zásobu energie
- nebezpečný, když vybuchne
- rozkošník
- příliš konzervativní, disciplinovaný
- ale nikdo ho nezná dost dobře
- může být až přecitlivělý


Krevní skupina AB - záhada je stará méně než dva a půl tisíce let, je vzácná a biologicky komplexní. Nezapadá pohodlně do žádné z ostatních kategorií. Dva antigeny činí tuto skupinu něčím podobnou krevní skupině A, něčím krevní skupině B, něčím připomíná spojení obou. Tato různorodost může být pozitivní nebo negativní v závislosti na okolnostech, proto pochopení stravy pro krevní skupinu AB vyžaduje, abyste si přečetli seznam potravin velmi pečlivě a seznámili se jak se stravou pro krevní skupinu A, tak pro krevní skupinu B, abyste lépe porozuměli údajům o vaší vlastní dietě. V podstatě lze říci, že většina potravin, které jsou nevhodné buď pro skupinu A nebo pro skupinu B, jsou pravděpodobně špatné také pro skupinu AB, přestože existují výjimky, jako například rajčata, které krevní skupina AB může jíst bez jakýchkoliv rozpoznatelných účinků. Potraviny podporující váhový přírůstek jsou červené maso, fazole, semínka, kukuřice, pohanka a pšenice. Potraviny podporující váhový úbytek jsou tofu, mořské produkty, mléčné produkty, zelená zelenina, mořské řasy a ananas.

Maso a drůbežSkupina AB potřebuje určité množství bílkovin z masa, zejména z těch druhů, které jsou odkazem po krevní skupině B - jehněčí, skopové, králík, krůta. Lektin, který poškozuje krev a trávicí trakt u krevní skupiny B, má stejný účinek u skupiny AB, proto se vyhněte kuřatům. Nejezte maso uzené a konzervované.

Mořské produktyKrevní skupina AB si může vybírat z velkého množství druhů mořských produktů, které jsou pro ni vynikajícím zdrojem bílkovin. Pokud se ve vaší rodině vyskytla rakovina prsu, zařaďte do jídelníčku měkkýše. Jedlý hlemýžď obsahuje účinný lektin, který pomáhá tělu zbavit se nemocných buněk.

Vejce a mléčné výrobkyMléčné výrobky jsou pro skupinu AB prospěšné, zejména zakysané, obsahující jogurtovou kulturu, pokud ovšem nemáte problémy se zahleňováním organismu, pak musíte přívod mléčných potravin zastavit. Pro krevní skupinu AB jsou velmi dobrým zdrojem bílkovin vejce.

Tuky a olejeKrevní skupina AB by měla používat olivový olej raději než živočišné tuky a nasycené rostlinné oleje.

Ořechy a semínka Ořechy a semínka představují smíšený obraz krevní skupina AB. Jezte je v malém množství a opatrně. Všechna semínka obsahují totiž lektiny, které u krevní skupiny AB potlačují inzulin. Na druhou stranu podobně jako u krevní skupiny A jsou pro vás vhodné arašídy, které jsou mohutným stimulátorem imunity.

LuštěninyLuštěniny představují pro krevní skupinu AB další smíšenou záležitost. Například čočka je pro tuto krevní skupinu důležitou potravinou s protirakovinnými účinky, přestože krevní skupině B se nedoporučuje.

CereálieDoporučení pro krevní skupinu AB zahrnují rady jak pro krevní skupinu A, tak i B. Obecně lze říci, že vám obilná zrna prospívají, dokonce i pšenice, ale je třeba její množství omezit, protože vnitřní jádro pšeničného zrna je pro krevní skupinu AB příliš kyselinotvorné. Také lidé se zvýšenou hlenotvorbou by měli omezit konzumaci pšenice. Vhodnými cereáliemi jsou ovesná mouka, sójové lupínky, proso, škrob, rýže a sójové granule, nevhodnými pohanka a kukuřice.

Chléb a pečivoDoporučení ohledně konzumace chleba a pečiva u krevní skupiny AB se podobají radám u cereálií a obilných zrn. Jsou to vcelku vhodné potraviny, ale jen pokud netrpíte nadměrnou tvorbou hlenu, pak se celozrnné pšenici vyhněte. Vhodný je chléb z naklíčené pšenice, ve kterém byl lepkový lektin zničen při procesu klíčení.

Obilí a těstovinyKrevní skupině AB prospívá strava založená na rýži spíše než na těstovinách. Omezte příjem pohanky, kukuřice ve prospěch žita a ovsa.Zelenina a houbyČerstvá zelenina je důležitým zdrojem přírodních látek, které mají tonizující účinky v prevenci rakoviny a srdečních chorob - onemocnění, která postihují nejvíce krevní skupinu A a AB. Zeleninu byste měli jíst několikrát denně. Krevní skupina AB má široký výběr - téměř všechny druhy zeleniny, které jsou vhodné pro krevní skupinu A nebo B, jsou vhodné i pro vás. Lidé s krevní skupinou AB by měli zařadit tofu jako pravidelnou součást jídelníčku v kombinaci s malým množstvím masa a mléčných výrobků. Vyhnout se musíte čerstvé kukuřici a všem výrobkům z ní.

OvoceKrevní skupina AB zdědila převážně po krevní skupině A dobrou toleranci a preferenci určitých druhů ovoce. Upřednostňujte zásaditější druhy, jako je hroznové víno, blumy a bobuloviny. Neprospívá mango, naopak ananas je vynikající. Také byste se měli vyhnout pomerančům, oproti tomu citrony, grapefruit a kiwi jsou prospěšné. Banány je vhodné nahradit meruňkami, fíky a určitým druhem melounů.

Šťávy a tekutinyLidé s krevní skupinou AB by měli začít každý den sklenicí Horké vody s čerstvě vymačkanou šťávou z poloviny citronu, aby se z organismu odstranil hlen, který se nahromadil během spánku. Následovat by měla sklenice naředěné grapefruitové šťávy.

KořeníMísto soli byste měli používat mořskou sůl a řasy. Obsah sodíku v nich je nízký, což je pro krevní skupinu AB vhodné. Miso, vyrobené ze sóji, je pro krevní skupinu AB velmi vhodné.

Chuťové přísadyVzhledem k vysoké náchylnosti ke vzniku rakoviny žaludku se vyhněte všem nakládaným pochoutkám a kečupu.

Bylinné čajeKrevní skupina AB by měla pít bylinné čaje, aby se posílil imunitní systém a podpořila se obranyschopnost proti kardiovaskulárním nemocem. Jsou to vojtěška, heřmánek, echinacea, hloh, kořen lékořice a zelený čaj.

Různé nápojeČervené víno je pro krevní skupinu AB vhodné vzhledem ke svým pozitivním účinkům na kardiovaskulární systém - denně sklenice. Střídejte kávu a zelený čaj.