Potravinové doplňky ? jeden názor na ně je zde:

22.01.2012 13:19

Názory na užívání potravních doplňků se liší...

Ale ať si myslí kdo chce co chce, jedno je jisté. Už i Světová zdravotnická organizace uznává, že deficit vitamínů a minerálů v současné stavě je 50 - 60 %!

Není proto náhodou, že průmysl vyrábějící doplňky výživy je v současné době jednou z nejprogresivnějších oblastí, v posledních letech zaznamenal obrovský rozmach. To o něčem svědčí. Lidé na celém světě si začínají uvědomovat důvody, proč je nutné postarat se o své zdraví pomocí čerstvé kvalitní stravy a to nejlépe z vlastních zdrojů nebo i přírodních doplňků výživy, proč je nutné nastoupit jinou cestu než doposud, tzn. nespoléhat se pouze na chemické léky (nebo chemické doplňky výživy).

A co je to za důvody, proč je nutné změnit běžnou stravu za čerstvou stravu se zeleninou a ovocem než užívat jen chemickou stravu a léky?

• Potraviny, které považujeme běžně za "nejzdravější" - ovoce a zelenina - často NEMOHOU obsahovat potřebné výživné látky, protože se sklízejí nedozrálé, uchovávají v chladicích boxech a na popud okamžité potřeby (většinou velkých řetězců) se aktuálně nechávají narychlo "dozrávat" v umělé atmosféře. Kde by se tam asi vitamíny, minerály a stopové prvky vzaly, když většinou nejsou ani v půdě, kde se pěstují?

• Na druhou stranu se uměle "vyhánějí" kvůli co největším přírůstkům, ale jen vyselektovanými prvky, nikoliv komplexem, který bychom ve stravě potřebovali.

• Díky průmyslové výrobě jatečních zvířat, jsme zanášeni hormony, antibiotiky a další chemií, ale výživových látek - kvůli jejich nepřirozené stravě - je zase nedostatek. A to nemluvíme o stresových faktorech při jejich zabíjení, které do masa vyplavují další toxické látky. A o nějakých energiích nyní nebudeme mluvit vůbec...
Takže příklad za všechny - "výroba kuřat":
Normální kuře domácí roste až 6 měsíců! Ten amaroun, který najdete v mrazáku v potravinách a má - světe div se - stejnou váhu, jako všechna ostatní okolo, roste 21 dnů!!! Je krmen přesnými dávkami granulí (nemá prakticky žaludek - nebo jste někde viděli kuřecí droby?), především obsahující masokostní moučku, růstové hormony a antibiotika! Pokud se nezabije do 24 dní, chcípne!!! Jeho buňky už se nestačí víc "nafukovat" a tkáň jakoby vnitřně exploduje... Inu - zdravá, přímo dietní strava. že?

• Chemizací zemědělství v dřívějších JZD jsme dokonale otrávili půdu (ale i jinde ve světě), i proto se musí výjimečně některé kvalitní potraviny bohužel pěstovat mimo ČR a k nám se dováží, např zelený ječmen (v sypkém prášku vytvořeným ze šťávy z ječmene, který se pěstuje v zahraničí na polích bez chemického hnojení) a sladkovodní chlorella pyreniodosa pěstovaná v teplých klimatických podmínkách rovněž mimo ČR (v tabletě). Ve většině pěstovaných rostlin tudíž obsahují kromě látek pro tělo nezbytných také velké množství látek, které tělu škodí. Některé stopové prvky, např. selen, téměř na celé zeměkouli již v půdě nenajdete, jak by se tudíž mohl objevit v brokolici, kapustě...

• Díky špatnému ovzduší dopadají na pěstované rostliny kyselé deště, osvěcuje je nepříznivé UV záření.

• Plodiny jsou během svého růstu nesčetněkrát chemicky ošetřovány proti různým škůdcům, plísním, atd. (jablko 16x. vinné hrozny 7x, apod.!) Ten zbytek vitamínů, které s rostlinami sníme, působí pouze jako antioxidant, snažící se chytat volné radikály, které vznikají díky tomu, že současně sníme i spoustu chemických látek. Marně...

• Při průmyslové výrobě potravin dochází k jejich znehodnocování tím, že jsou znehodnocovány nebo odnímány výživné látky a jsou přidávány látky jiné, které se v původních potravinách vůbec nevyskytují. (Při výrobě mléka se z něj nejprve odčerpá všechen tuk, ve kterém jsou právě všechny vitamíny rozpuštěny, aby se do něj následně nalil např.řepkový olej, aby vzniklo mléko nízkotučné, polotučné,...)

• My lidé žijeme v neustálém stressu a jsou na nás kladeny tak vysoké nároky, že strava zdaleka nepokrývá tyto potřeby. (Podle Světové zdravotnické organizace byla denní dávka vitamínu C pro Evropana v r.1950 70 mg, nyní je to 1500 mg!)

Každý si může vybrat, co se svým zdravím udělá. Pokud se ovšem rozhodnete pro potravní doplňky, pak nezapomeňte, že MUSÍ BÝT ČISTĚ PŘÍRODNÍ, bez barviv, chemických konzervantů a pojidel! Minerály a stopové prvky musí být v tzv. chelátové formě. Vitaminy, které jsou rozpustné ve vodě (C, B, A), musí být ve formě tzv. plynulého vstřebávání (nikoliv uvolňování) a vitaminy rozpustné v tucích musí být v oleji (třeba v želatinové kapsli). Bohužel nejen na českém trhu je většina potravních doplňků opět chemických a málokdo to rozlišuje. Kdo se zeptá v lékárně na způsob výroby či přírodnost potravního doplňku?

Zelené potraviny nejsou potravním doplňkem (stejně i zeleninové šťávy a ovocné šťávy z kvalitních plodů a zeleniny), ale jen zelenou stravou (ječmen, řasy nejen mořské, ale i sladkovodní, vojtěška a řada jiných plodin) s optimálním vyvážením v potřebném složení  pro člověka je to oč tu běží. Kdo má dostatek čerstvé a kvalitní stravy z kvalitní půdy a v čerstvé podobě (která zpracováním, tj. i vařením nezničí většinu těch nejpotřebnějších látek v potravinách obsažených) ten nepotřebuje žádné doplňky stravy. Skutečností je, že těchto lidí je málo a čas, který potřebují na přípravu čerstvé stravy také mnozí z nás nemají, život je často štvanicí za penězi a věcmi... Proto i doplňky stravy jsou stále více používány. Velmi Vám doporučujeme rozlišovat v kvalitě této nabídky všeho možného. Měli by jste vyloučit syntetizované vitaminy a další chemické doplňky, které nejsou pro člověka to nejlepší co je možné. Dnes již jsou společnosti, které vyrábí  řadu doplňků, vitaminů pouze z přírodních zdrojů . Také pochopení příčiny nemocí bývá na posledním místě, většinou řešíme jen následky a tak se nám nemoci vrací...

Duchovní příčiny nemocí - pochopení nemoci

Všichni jsme na cestě k dokonalosti. Na cestě k vyšší dokonalosti...

Každý z nás je střípek "světa", který si chce v nás prožít vše na vlastní kůži, vše si chce vyzkoušet, pochopit, procítit a pak se změnit, posunout dál, k lepšímu. Času je mnoho, žádný spěch. Máme k dispozici neomezeně času a neomezeně možností, abychom všichni zvládli, co potřebujeme ve svém čase a svými prostředky. Duše prochází zkušenostmi skrze život, jak říkáme školu života. Máme jich k dispozici neomezeně, kolik potřebujeme. Proto se netrapme tím, že život utíká a my nestíháme, co bychom chtěli.

Naše duše si vybrala přesně ty nejlepší podmínky pro svou školu, to nejlepší prostředí, ty nejlepší rodiče a příbuzné, to nejlepší tělo, ty nejlepší vlastnosti a dispozice (i když nám mohou připadat jako handicapy).

A narodíme se. Naše tělo je chrámem naší duše, ona si ho vybrala jako nejlepší pro ni, jako prostředníka pro komunikaci s námi, naší myslí či chcete říci rozumem. Naše duše má přesně zvolený úkol, co si chce prožít, tak si přitahuje lidi a situace, aby k tomu měla tu nejlepší možnost. A tak přicházíme do konfliktů a problémů, dějí se nám věci, které se nám vůbec nelíbí. A navíc se svým do mlýna přichází i naše tělo - začíná bolet a nepříjemně se ozývá. Je to skvělé a my bychom měli za každou nemoc i nepříjemnost ze srdce děkovat, vždyť jak jinak bychom poznali, co změnit? Máme alespoň možnost zastavit se a popřemýšlet, najít příčiny, pochopit, co dělám špatně a především se snažit to měnit. Každá má nemoc je má nemoc, každý můj konflikt je můj konflikt a týká se jen a jen mě, jen a jen mých špatných postojů, názorů, pohledů, je to odraz mé zatvrzelé mysli, která si jede podle vzorce, který se jí hodí, který je pro ni jednoduchý. Každá změna bolí, ale bez bolesti se nic nového narodit nemůže.

Zkusme se tedy radovat z každé nemoci a konfliktu, zkusme je přijímat jako výzvy, jako dary.

Zkusme se netrápit tím, že opakujeme stále stejné chyby, že se nám nedaří zvládat vše, jak bychom si představovali, zkusme se přijmout takoví, jací jsme i se svými chybami, které se sice snažím změnit, ale miluji se i chybující.

Pátrejme tedy, co nám naše duše naznačuje prostřednictvím bolístek těla, hledejme sami sebe a stávejme se lepšími.

Buďme láskou, ta je totiž lékem na všechny bolístky i trápení.

"Ukázat cestu Ti může někdo jiný, jít po ní musíš sám..."