Pravidla kombinování potravin

27.04.2010 11:42

Kombinace kyselá potravina-škrob a kombinace protein-sacharid

První dvě pravidla jsou nejvíce důležitá ze všech a proto by měla být dokonale pochopena a dodržována neustále. 

 1. Nikdy nejezte sacharidy společně s kyselými potravinami
 2. Nikdy nejezte koncentrovaný protein s koncentrovanými sacharidy

Ad 1: Kyselé potraviny (jedná se o potraviny, které mají kyselou chuť, tyto potraviny mohou mít i alkalizující-zásaditý efekt) nejen ničí enzym ptyalin obsažený ve slinách (a tím narušují trávení sacharidů), ale tlumí i sekreci žaludečních šťáv a brzdí trávení bílkovin. Mezi kyselé potraviny řadíme: kyselé ovoce, rajčata, ocet, cukr. Kyselé ovoce zahrnuje např. citrusy, jahody, ananas a další. 

Ad 2:  Jediná kombinace protein-sacharid, která je pro tělo stravitelná je ta, která se přirozeně nachází v kombinovaných potravinách jako jsou luštěniny nebo obiloviny a některých dalších. V takovém případě je organismus schopen na takovou potravinu reagovat a přizpůsobit charakter i načasování sekrece trávicích šťáv a trávení není narušeno. První reakcí organismu na příjem kombinované potraviny škrob-protein je vyloučení téměř neutrální žaludeční šťávy pro trávení sacharidů. Po té co je žaludeční trávení sacharidů dokončeno (asi po dvou hodinách), začne se vylučovat kyselina chlorovodíková pro trávení bílkovin. Tyto dva procesy neprobíhají současně. Vše je detailně načasováno a seřízeno, což už bohužel neplatí pro kombinaci potravin protein-sacharid. 

Sacharidy ke svému trávení vyžadují zásaditý charakter trávicích šťáv a zároveň přítomnost specifických enzymů. Naproti tomu trávení bílkovin vyžaduje kyselý charakter žaludečních šťáv a jiné specifické enzymy než jsou potřeba pro trávení sacharidů. Při současné konzumaci sacharidů a bílkovin se vylučované trávicí šťávy vzájemně neutralizují a tím je narušeno jak trávení bílkovin, tak i sacharidů. V takovém prostředí pak nemohou trávicí enzymy efektivně pracovat a nestrávené zbytky potravin pak podléhají fermentaci nebo zahnívání ve střevě. 

Kombinace protein-protein

 1. Nikdy nekonzumujte 2 koncentrované proteiny v jednom jídle

Dva koncentrované proteiny rozdílného charakteru a složení (např. ořechy a sýr) by neměly být kombinovány. Kyselost žaludečního prostředí, typ, síla a načasování produkce trávicích šťáv pro trávení jakýchkoliv dvou proteinu, to jsou faktory, které nejsou nikdy totožné. Trávení koncentrovaného proteinu je náročnější než u ostatních složek potravy a proto by jsme se měli vyvarovat kombinace dvou proteinu v jednom jídle. Někteří lidé, kteří mají potíže s trávením zjistili, že se musí omezit na konzumaci pouze jednoho druhu ořechů  a nebo semínek v jednom jídle. Jiní si ovšem vyzkoušeli sami na sobě, že ani kombinace dvou až tří druhů ořechů či semínek jim nečiní potíže. 

Kombinace protein-tuk

 1. Nekonzumujte tuky společně s proteiny

Potřeba těla přijímat koncentrovaný tuk je malá a většina proteinových potravin ho obsahuje dostatek. Většina ořechů obsahuje 10 až 20 % proteinu a asi 45 až 70 % tuku. Avokáda obsahují asi 1.3 až 2.2 % proteinu a 11 až 17 % tuku. I většina ostatních proteinových potravin obsahuje hodně tuku, včetně sýru, vajec a masa. Bílkovinné potraviny, které mají málo tuku jsou luštěniny a libové maso. Tuk snižuje produkci trávicích šťáv a také množství a aktivitu pepsinu a kyseliny chlorovodíkové, které jsou nutné pro trávení proteinu. Tuk může snižovat aktivitu trávení až o 50 %. Protože většina proteinů obsahuje i dostatek tuku pak se další konzumace tuku již nedoporučuje. 

Tuk v kombinaci s ostatními potravinami

 1. Používejte tuky střídmě

Tuky také zpomalují trávení ostatních potravin a pokud jsou konzumovány společně se škroby, pak zpomalují postup tráveniny ze žaludku do střeva. Tuky nejen že tlumí sekreci žaludeční šťávy, ale navíc tlumí i žaludeční motilitu. Jestliže jsou tuky (avokádo či ořechy) konzumovány společně se zelenou listovou zeleninou (především syrovou) pak je inhibující efekt tuků téměř vyvážen a proces trávení probíhá docela normálně. Kombinace tuků (avokáda) a škrobů je považována za přijatelnou, jestliže je doplněna zeleným salátem. 

Avokádo

Přestože neobsahuje mnoho proteinu, má ho stále více než mléko. Má hodně tuku a množství bílkovin, které obsahuje má velkou biologickou hodnotu. Nejlépe je používat avokádo do salátu. Kombinace se sladkým ovocem (obzvláště sušeným) je obyčejně považována za špatnou. Nicméně někteří autoři (např. Dr. Vetrano) uvádějí, že občas lze avokádo kombinovat s banány, ale nemělo by být kombinováno se sušeným sladkým ovocem, pokud nebylo předem přes noc namočeno. Dr. Vetrano dále uvádí, že kromě salátu je  druhá nejlepší kombinace avokáda s kyselým či mírně kyselým ovocem. Obsah proteinu, který je u avokáda asi 2.1 až 2.5 % nekoliduje s trávením ovoce. Je ovšem lépe přidat  k této kombinaci ještě listy salátu či celer. V takovém případě není vyprazdňováni žaludku nijak zpomaleno. Protože avokádo neobsahuje mnoho proteinu, lze ho kombinovat s bramborami nebo jinými škrobnatými potravinami. Avokádo by se nikdy nemělo konzumovat společně s ořechy (ty také obsahují mnoho tuku) ani s melounem. 

Kombinace kyselá potravina-protein

 1. Nekonzumujte kyselé ovoce společně s proteinem.

Citrusy, rajčata, ananas, jahody a ostatní kyselé ovoce by nikdy neměly být kombinovány s ořechy, sýrem, vajíčky či masem. Kyselé ovoce tlumí sekreci žaludečních šťáv. Bílkoviny potřebují ničím nenarušené trávení. Toto pravidlo ovšem vyvolalo určitou kontroverzi. Dr. Shelton např. tvrdí, že použití rajčat či citrusů v kombinaci s ořechy nebo sýrem, způsobuje pouze zpomalení trávení, nikoliv bakteriální rozklad. Navíc tvrdí, že kyseliny nezpomalují toto trávení o nic víc než tuk, který je obsažen v ořeších či sýru. 

Cukr v kombinaci se škrobem, proteinem a kyselým ovocem

 1. Nekombinujte sladké ovoce s potravinami, které vyžadují delší dobu trávení (jako jsou proteiny, škroby nebo kyselé ovoce.

Cukry obsažené ve sladkém ovoci mohou podléhat fermentaci jestliže jsou zadržovány v žaludku jinými potravinami. Ze žaludku za normálních okolností odcházejí během 15 až 20 min. Jestliže je v potravě přijat cukr, pak se ve slinách nevyskytuje enzym ptyalin, který je nutný ke trávení škrobů a tím dochází k jeho narušení. Monosacharidy a disacharidy podléhají fermentaci daleko dříve než polysacharidy. Cukry se netráví ani v ústech ani v žaludku a proto je fermentace nevyhnutelná jestliže jsou zadržovány v žaludku kvůli škrobům, proteinům či kyselému ovoci. Cukry mají také tlumící efekt na sekreci žaludečních šťáv a žaludeční motilitu. 

Kombinace škrob-škrob

 1. Jezte pouze jeden koncentrovaný škrob v jednom jídle

Toto pravidlo je spíše uváděno kvůli riziku konzumace přílišného množství škrobu, než kvůli špatné kombinaci. Jestliže jsou dva rozdílné škroby konzumovány v jednom jídle spíše v menším množství, pak by to nemělo způsobovat žádné potíže. Mírně škrobnatá zelenina (např. mrkev) může být kombinována s více škrobnatou (brambory) , ale neměla by být konzumována s kombinovanými potravinami jako jsou luštěniny nebo obiloviny. 

Kombinace kyselé ovoce, mírně kyselé a sladké

 1. Kyselé ovoce by mělo být konzumováno s mírně kyselým

Jestliže kombinujete kyselé a mírně kyselé ovoce, pak volte spíše méně sladké druhy.

Kyselé ovoce je takové, které má trpkou chuť. Např. citrusy, ananas, jahody a určité druhy jablek a další ovoce. Také rajčata jsou považována za kyselé ovoce (i když neobsahují cukr). Rajčata by neměla být kombinována s mírně kyselým ani jiným ovocem. Nejlépe je konzumovat je se salátem, ale ne v kombinaci se škrobem. Nekonzumujte kyselé ovoce společně se sladkým. 

 1. Mírně kyselé ovoce lze kombinovat se sladkým

V kombinaci se sladkým ovocem je lépe konzumovat sladší druhy mírně kyselého ovoce. Mezi mírně kyselé ovoce se řadí hrušky, určité druhy jablek, hrozny a další. Hrozny ovšem mohou být kyselé, mírně kyselé či sladké. Sladké ovoce je bohaté na cukr, řadí se sem banány, sladké hrozny a mnoho dalších, dále pak veškeré sušené ovoce. Kvůli vysokému obsahu kyselin či cukrů se ovoce moc dobře nekombinuje s ostatními potravinami. Možná je kombinace se zelenou listovou zeleninou či celerem. 

Kombinace ovoce a zeleniny

 1. Nekombinujte ovoce se zeleninou (výjimkou je zelená listová zelenina nebo celer)

Jakákoliv jiná kombinace ovoce s jinou potravinou zpomaluje trávení a tím hrozí riziko fermentace. Salát či celer mohou být kombinovány s jakýmkoliv ovocem kromě melounu. 

Saláty

 1. Saláty se kombinují velice dobře se škroby a proteiny

Jakákoliv neškrobnatá zelenina může být kombinována s proteiny nebo škroby. Výjimkou jsou rajčata, která by především neměla být kombinována se škroby. Zelená listová zelenina se velice dobře kombinuje s většinou ostatních potravin a mělo by toho být hojně využíváno.

Salát a ostatní zelená neškrobnatá zelenina opouští žaludek velice rychle a téměř v nezměněném stavu – pokud ovšem není zbržděna například olejnatou zálivkou nebo potravinami, které vyžadují důkladnější strávení v žaludku. Přesto, pokud je tato zelenina zadržena v žaludku delší dobu např. ořechy, nezpůsobuje to žádnou fermentaci. Denní konzumace velké porce salátu ze syrové zeleniny je velice prospěšná. 

Konzumujte melouny samostatně

 1. Nekonzumujte melouny společně s dalšími potravinami

Melouny obsahují více než 90 % vody a opouštějí žaludek velice rychle, jestliže nejsou zadržovány jinými potravinami. Cukr a ostatní výživné látky v melounu jsou velice nestálé ve srovnání s ostatním ovocem. Melounová šťáva vydrží v lednici pouze několik minut, zatímco např. pomerančová může být skladována i hodinu aniž by se nějak výrazně změnila chuť. Meloun je velice náchylný k fermentaci, jestliže setrvává v žaludku příliš dlouho díky jiným potravinám (a to i ovoci). 

Klíčky  

 1. Klíčky vojtěšky (Alfalfa) se řadí mezi zelenou zeleninu

Ostatní klíčky spadají do stejných kategorií jako původní nevyklíčené semeno a to přesto, že proces klíčení určitým způsobem snižuje jak množství proteinu tak i sacharidy. Tím se vyklíčené zrno spíše blíží zelené zelenině spíše luštěnině, obilovině nebo semínku. Klíčky, které přecházejí až do fáze, kdy se u nich objevují zelené lístky (tak jako u vojtěšky) nebo mungo fazolí, mají vysoký obsah chlorofylu a tak je především vojtěška řazena mezi zelenou zeleninu. Mungo klíčky mají svým složením stále více blíže k luštěninám a tak by neměly být konzumovány s jinými proteiny či škroby. Tyto klíčky by měly být řazeny do skupiny kombinovaných potravin (protein-škrob).

Čočka, sojové boby  a další různé fazole a obiloviny by se měly nechávat klíčit pouze krátce, klíček by neměl být vetší než je samotné semeno. V těchto brzkých fázích klíčení jsou klíčky bohaté na bílkoviny. Proto je řadíme mezi bílkoviny či kombinované potraviny (protein-škrob).

Naklíčená slunečnice se stále řadí mezi proteiny, zatímco naklíčená čočka, sojové boby mohou být označeny za potraviny s nízkým obsahem proteinu. Naklíčené obiloviny jsou sice spíše kombinovanou potravinou, ale stále je spíše řadíme mezi škroby. 

Mléko a jogurt

 1. Mléko je nejlepší konzumovat samostatně

Pokud již chcete konzumovat mléko, pak by to mělo být samostatně, ovšem pro lidskou výživu to není nutné a dle názorů mnoha odborníků ani vhodné. Žádný mléčný produkt by se ovšem neměl konzumovat pravidelně. Pokud chcete příležitostně nějaký konzumovat, pak by se mělo jednat o produkt nepasterizovaný. 

Dobrá, přijatelná, špatná a velmi špatná kombinace

Dobrá kombinace je ideální varianta pro všechny. Přijatelná kombinace znamená, že je přípustná u jedinců, jejichž trávení je v pořádku. Špatné kombinace by se měli vyvarovat co nejvíce všichni, jejichž trávení není úplně v perfektním stavu. Velice špatné kombinace by se měli vyvarovat všichni. 

Informace čerpány ze serveru https://www.rawfoodexplained.com.

 

Kombinování potravin (z jiného zdroje)

1. Nejdůležitější pravidlo ze všech: Ovoce jíme pouze s jiným ovocem či listovou zeleninou.

 • Ovoce nikdy nekombinujeme s ořechy/semeny/tuky či vařenou stravou (ať už jsou to vločky, jogurt, pečivo, maso, či cokoliv jiného).
 • Ovoce samo o sobě je velice rychle strávené, ale pokud se ve vašem žaludku potká s něčím „pomalejším“, začne kvasit. To způsobí nejenom nepříjemnou plynatost a nadýmání, ale také začne vznikat ethanol, který je protoplazmatický jed, což z vašeho detoxu udělá tox :-). Prostě si tím ublížíte – dva kroky vpřed, jeden zpět.
 • Podotýkám, že toto platí i pro sušené ovoce. Müsli s ovocem co se běžně prodává v obchodech je nevhodná potravina – kvasí i hrozinky s vločkami.
 • Méně závažná je kombinace ovoce s avokádem. Někdo to může snášet hůř, někdo lépe, ale lepší a jistější je jíst avokádo spíše s listovou zeleninou či „naslano“. (Čoko-puding z avokáda a banánů je bohužel dekadentní dobrota – najdete ji v receptech ;-)
 • Podobně je na tom nelistová zelenina – lepší je si mrkev či kedlubnu dát do salátu než s ovocem, ale neměl by být problém ani s ovocem – s mrkví rozmixovanou s jablky a citrónovou šťávou mám dobré zkušenosti, a ještě jsem neslyšel, že by s tím měl někdo trávící obtíže.
 • Rajčata považujeme za ovoce.
 • Papriky a okurky považujeme za zeleninu – jsou to sice také plody, podobně jako rajčata, ale dají se dobře kombinovat i s vařenou stravou či tuky.
 • Pokud si chcete osladit např. kaši či vločky, použijte místo ovoce raději med. Nejkvalitnější je medovicový, např. z borovic. Já můžu z vlastní zkušenosti vřele doporučit např. med od pana Dr. Ing. Jana Pintíře, Ph. D ze Šumavy, viz – https://sumavskymed.sweb.cz/ Posílá i na dobírku a ceny jsou velice výhodné, mohou být dokonce i nižší než za konvenční „medovou směsku“ z EU. Jeho med „Včelí mystérium – lesní medovicový speciální med“ s mateří kašičkou, pylem a propolisem je s běžným medem nesrovnatelný. Pokud se chcete o medu (obecně) dozvědět více, mrkněte na tuto stránku – https://www.vcelky.cz/oo-cukr-nebo-med.htm Je zde například velice pěkné srovnání světlého a tmavého medu, co se týká složení.

2. Druhé pravidlo: Listová zelenina se dá kombinovat s čímkoliv. Platí i pro byliny.

 • Teď už nemáte žádnou výmluvu, proč nejíst listovou zeleninu! :-)
 • Ideální je jíst listovou zeleninu každý den. Ovoce vám dodá energii a vitamíny, listová zelenina to krásně doplní minerály a stavebními prvky pro vaše tělo. Působí také jak balzám na náš mozek a uklidňuje mysl – prostě vás lehce uzemní a hodí zpět do rovnováhy. Alkalizuje a pomáhá při detoxikaci (detoxikace je mimochodem svým způsobem nikdy nekončící proces).
 • Ať už si děláte smoothie, šťávu, ovocný salát či ovocný mix – nebo i cokoliv vaříte, přihoďte do toho trošku listové zeleniny! (Pokud vaříte, tak listovou zeleninu samozřejmě nevařte, ale udělejte si salátek). Nejlépe víc druhů. Ze začátku stačí hrstka, ale než se nadějete, budete si k snídani dávat hlávku salátu rozmixovanou s banány :-)
 • Nejlepší je si listovou zeleninu sám pěstovat – čerstvost je u ní velice důležitá, a čerstvě utrženou nic nepřekoná. Některé druhý se dají pěstovat i celoročně v bytech (např. mihuna a mizuna, kadeřavá petržel, máta, bazalka, pažitka atd).
 • Pokud zrovna není sníh, vyražte ven pro pampelišky (dají se jíst celé, ale nejvhodnější jsou listy), sedmikrásky, mladé kopřivy (na natrhání to chce rukavice, ale po rozmixování/odšťavnění už se není čeho bát, a jsou lahodné), šťovík, mátu či jiné byliny. Naučtě se je poznávat a využívat! (Sám mám v tohle rezervy, ale naštěstí kopřivy a pampelišky jsou jedny z nejhodnotnějších potravin vůbec (podle mě doslova superfood), pozná je každý, a rostou všude. Dokonce se dají jíst i s kořeny! :-)
 • Bonusový tip: Vyhledejte, které květy jsou jedlé, a naučte se je poznávat – jako dekorace jídla je to dokonalé, a trošku si tím i zpestříte jídelníček, což nikdy není na škodu. Pro inspiraci: Pampelišky, sedmikrásky, měsíčky, růže, popence, hluchavky, heřmánek, macešky, lichořeřišnice, kopretiny, mateřídoušky, jetel a další.
 • Okurky a papriky se také dají bezpečně kombinovat s většinou potravin, bohužel to neplatí o rajčatech – opakuji, že by se měla považovat za ovoce.

3. Třetí pravidlo: Potraviny, které není vhodné kombinovat, by se ani neměly potkat ve vašem žaludku

 • Výsledek by byl opět kvašení
 • Pokud sníte ořechy či vařenou/tučnou stravu, počkejte aspoň 2-4+ hodiny než se pustíte do ovoce.
 • Pokud sníte ovoce, situace je o něco lepší – stačí čekat cca. 1 hodinu. Někdy by stačilo i méně, ale obecně je lepší neriskovat. Záleží také na zkonzumovaném množství, někdy je třeba pro optimální výsledky čekat i déle než hodinu.
 • Naprosto ideální je jíst pouze když vám kručí v břiše a máte opravdu hlad

4. Čtvrté pravidlo: Jiné tekutiny než vodu považujeme za jídlo.

 • Káva, melta, mléko kravské i sójové je vařená strava (nedoporučuji ani jedno). Platí pro ně tedy stejná pravidla jako pro vařenou stravu – neměly by se potkat s ovocem.
 • Zapít ovoce čajem také není ideální. Nejlepší čaj je kvalitní zelený a bílý, černý nedoporučuji, bylinkový je také dobrý. Čaj také nemusíme pít vůbec – jednou týdně je to ovšem v pohodě, možná i prospěšné.
 • Zvykněte si pít čistou vodu, nejlépe kojeneckou, filtrovanou či destilovanou. To je jediná tekutina (kromě ovocných a zeleninových šťáv) kterou můžete opravdu potřebovat.
 • Pokud budete na syrové stravě, zjistíte, že máte žízeň minimální či vůbec – často není potřeba vůbec pít, je to normální, ale osobně bych doporučoval denně vypít litr čisté vody i tak.
 • Naopak po vařené stravě budete mít nejspíš žízeň, a napít se je velice rozumné.
 • Po sušeném ovoci také doporučuji se napít – sušené ovoce je koncentrovaná a dehydrovaná potravina, a po její konzumaci tělu voda pomůže. Také pomůže odstranit zbytky sušeného ovoce ze zubů, které mohou působit nepříznivě na váš chrup (kvůli oné koncentrovanosti).

https://www.opravdovezdravi.cz/kombinovani-potravin/  Pozn. tento princip dělené stravy je odlišně pojímán jiným přístupem viz. Metabolické typy Admin

Jiný zdroj: Zásady správného trávení