Důležité upozornění!

Důležité upozornění!

§

Informace zveřejněné na těchto stránkách nelze považovat za lékařská doporučení. Jedná se o poznatky převzaté z dalších webovových stránek se zaměřením na výživu a zdraví. Rozhodně nedoporučuji čtení těchto stránek osobám mladším 18 ti let a osobám s omezenou svéprávností. Část informací a postupů zde zveřejněných vyžaduje selektivní a logické myšlení, dobrý pozorovací dar a zdravý selský rozum, což není dáno každému. Jako administrátor rozhodně nepřebírám jakoukoliv zodpovědnost, nelze ručit za nechápavost, nebo neuvážené experimentování. Samozřejmě existuje malé, ale reálné riziko špatného pochopení, nebo provedení uvedeného postupu, případně vyvolání např. intenzivní detoxikační reakce s nežádoucím vedlejším projevem. Kde si nejste jisti správností postupu, tak se ptejte a studujte z dalších zdrojů informací, nebo nic nezkoušejte. Vaše zdraví je příliš cenné na to, aby bylo ničeno nezodpovědnými pokusy bez znalosti souvislostí. Navíc v článcích, které jsou zde publikovány nemusí být absolutní přesnost, píšou je jen lidé a ti nejsou vždy stoprocentní..., ale proto v nich hledají čtenáři tu svoji pravdu. Přesto děkujeme všem autorům za vynikající náměty k zamyšlení i využití.