Tajemství Shambhaly

 

"Síla naší vize a našich očekávání z nás proudí jako nepřetržitá modlitba. Tato síla je větší, než si dnes uvědomujeme. Musíme jí začít užívat, dokud není pozdě."

                                                    Tajemství Shambhaly

 TAJEMSTVÍ SHAMBHALY 

 JAMES REDFIELD

     Na chvíli zmizel v kuchyňce. Pak se vrátil s mísou zeleniny a nějakou omáčkou. Zavedl nás ke stolu a dal zeleninu do tří misek. Brzy jsem pochopil , že jídlo je součástí lekce, kterou mi dává.

     Při jídle Hanh pokračoval. „Pokud jíte mrtvé látky, nemůžete ve svém těle udržovat vysokou hladinu energie.“

Odvrátil jsem zrak a přestal poslouchat. Jestliže to měla být lekce o zdravé stravě, raději bych ji vynechal.

      Zdálo se, že můj postoj Hanha rozzlobil.

     „Jste blázen,“ téměř zakřičel. „Na této informaci může záviset váš život a vy se ji nechcete dovědět. Co si vlastně myslíte? Domníváte se , že můžete žít, jak se vám zlíbí, a přesto dělat důležité věci?“

     Po chvíli se uklidnil a podíval se na mě. Uvědomil jsem si, že jeho hněv je částečně upřímný a částečně předstíraný. Napadlo mě, že mi dává informace na několika úrovních najednou. Hleděl jsem na něho a nemohl jsem se ubránit úsměvu. Hanh byl velice milý.

    Poklepal mě po rameni a usmál se.

    „Většina lidí má v mládí spoustu energie a nadšení, ale ve středním věku se jejich život zpomalí a oni předstírají, že si to neuvědomují. Koneckonců jejich přátelé dělají totéž, a tak tráví stále víc času vysedávání a jedením jídla, které jim chutná.

     Brzy začnou mít chronické zdravotní potíže, které připisují svému věku, ale jednoho dne vážně onemocní a musejí jít k lékaři. Ten se obvykle nezabývá prevencí a tak jim předepíše nějaké léky. Někdy se jejich stav lepší, ale jindy ne. Později dostanou nějakou nemoc, která se neustále zhoršuje, a oni si uvědomí, že umírají. Utěšuje je pouze přesvědčení, že totéž se děje všem lidem a že je to nevyhnutelné.

     Hrozné je, že k tomuto oslabení energie dochází do určité míry i u lidí, kteří se snaží žít duchovním životem.“ Hanha se ke mně naklonil a předstíral, že se rozhlíží na všechny strany, aby zjistil, zda nás někdo neposlouchá. „To se týká i některých našich nejváženějších lámů.“

     Bylo mi do smíchu, ale neodvážil jsem se.

     „Chceme-li mít víc energie a přitom jíme jídlo, které nás o ni připravuje, nikam se nedostaneme. Musíme ohodnotit všechnu energii, kterou přijímám do svého energetického pole, zejména stravu, a musíme se vyhýbat všemu škodlivému.“

     Hanh se ke mně opět naklonil. „To je pro většinu lidí velmi obtížné, neboť jsme všichni zvyklí na jídla, která jíme, a většina z nich je strašně jedovatá.“

     Na chvíli se zahleděl stranou.

     „Vím, že se o jídle píše spousta rozporuplných věcí,“ pokračoval. „Ale pravda je také dostupná. Každý z nás musí dělat vlastní výzkum. Všichni jsme duchovní bytosti, které přicházejí na tento svět, aby rozšířily své energetické pole. Hodně z toho, co tu nacházíme,m je myšleno výhradně pro zábavu a uspokojení smyslů, a to oslabuje naši energii a vede nás k tělesnému zhroucení. Věříme-li ovšem, že jsme duchovní energetické bytosti, musíme se vyhýbat těmto svodům.

    Když se podíváte na náš vývoj, uvidíte, že jsme vždycky museli experimentovat, abychom zjistili, která jídla jsou pro nás dobrá a která by nás zabila. Snězte tuto rostlinu a budete žít, snězte tamtu rostlinu a umřete. Dnes už víme, co nás zabíjí, ale teprve se začínáme uvědomovat, která jídla nám prodlužují život a udržují naši energii na vysoké úrovni a která nás nakonec vyčerpávají.“

     Hanh se na okamžik odmlčel, jako by přemýšlel o tom, zda mu rozumím.

     „Lidé v Shambhale tohle všechno vědí,“ pokračoval. „Vědí, co to znamená – být lidé. Vypadáme, jako bychom se skládali z hmotné látky, z masa a kostí, ale skládáme se z atomů! Jsme čistá energie! Vaše věda tento fakt dokázala. Když se podíváme na atomy, nejdříve zaznamenáme hmotné částice, ty se však na hlubších úrovních mění v proudění čisté energie, vibrují určitou rychlostí. A když přemýšlíme o jídle z tohoto hlediska, uvědomíme si, že to, co jíme, ovlivňuje náš vibrační stav. Některá jídla urychlují vibraci naší energie, zatímco jiná ji zpomalují. Tak je to jednoduché.

     Všechny nemoci jsou důsledkem snížení vibrační energie. Když se vibrace naší energie zpomalí na určitou rychlost, přírodní síly začnou rozkládat naše tělo.“

     Podíval se na mě, jako by řekl něco velice hlubokého.

     „Myslíte skutečně fyzický rozklad?“ zeptal jsem se.

     „Ano. Když někdo umře, buňky v jeho těle okamžitě ztratí svou vibraci a stanou se kyselými. To signalizuje mikrobům, virům a bakteriím tohoto světa, že přišel čas rozložit tuto mrtvou tkáň. To je jejich úkol ve vesmíru. Vrátit tělo zemi.

     Už jsem řekl, že oslabení naší energie způsobené nezdravým jídlem nás činí náchylnějšími k onemocnění. Děje se to takto. Strávené jídlo zanechává v našem těle odpadové látky. Tyto látky jsou buď kyselé, nebo alkalické. Jsou-li alkalické, tělo se jich zbavuje rychle a bez velké ztráty energie. Jsou-li kyselé, krevní a lymfatický systém se jich zbavuje obtížně, a proto zůstávají v krystalické formě v našich orgánech a tkáních. Tyto krystaly s nízkou vibrací vytvářejí bloky a narušují vibrační úroveň našich buněk. Čím víc je těchto kyselých látek, tím kyselejší jsou naše tkáně. A hádejte, co se stane?“

     Hanh se na mě opět dramaticky podával. „Objeví se nějaký mikrob a řekne si:‘Tohle tělo je připraveno k rozkladu.‘

     Chápete to? Jakmile organismus umře, jeho tělo se stane vysoce kyselým prostředím a je velmi rychle pozřeno mikroby. Ti nás začnou napadat, kdykoli se přiblížíme k tomuto stavu smrti. Všechny lidské nemoci jsou důsledkem takových útoků.“

     Dokonale jsem tomu rozuměl. Kdysi dávno jsem našel na internetu nějaké údaje o koncentraci vodíkových iontů v těle. Kromě toho to vím intuitivně.

     „Takže říkáte, že nás nevhodné jídlo činí náchylnými k onemocnění?“ zeptal jsem se.

     „Ano, nevhodné jídlo může snížit naši energetickou úroveň natolik, že přírodní síly začnou rozkládat naše tělo.“

     „A co nemoci, které nejsou způsobeny mikroby?“

     „Všechny nemoci jsou způsobeny činností mikrobů. Váš vědecký výzkum to dokazuje. Byli objeveni mikrobi, kteří způsobují arteriální poruchy srdce a růst rakovinných nádorů. Uvědomte si, že mikrobi pouze plní svou funkci. Skutečnou příčinou našich nemocí je nezdravá strava, která vytváří kyselé prostředí.“

     Hanh se odmlčel a pak řekl: „Snažte se to pochopit. My lidé jsme buď v alkalickém stavu vysoké energie, nebo v kyselém stavu, který signalizuje mikrobům v našem těle i v okolním světě, že jsme připraveni rozložit se. Nemoc je doslova uhníváním určité části těla, neboť mikrobi dostali signál, že už jsme mrtví.“

     Hanh se na mě opět čtverácky zadíval.

     „Odpusťte, že mluvím tak bez obalu,“ řekl. „Ale nemáme moc času. Jídlo, které jíme, určuje, v jakém stavu jsme. Jídla, která zanechávají v našem těle kyselé odpadní látky, jsou těžká, sladká a příliš zpracovaná jídla, jakými jsou například maso, moučná jídla, alkohol, káva a sladké ovoce. Alkalická jídla jsou lehčí a zdravější. Patří k nim čerstvá zelenina a zeleninová šťáva, avokádo, rajčata, grapefruit a citron. Už to nemůže být jednodušší. Jsme duchovní bytosti v energetickém, duchovním světě. Lidé v západním světě se domnívají, že vařené maso a zpracované jídlo je zdravé. Dnes však víme, že tato strava vytváří podmínky pro pomalý rozklad, který nás časem zničí.

     Všechny vážné nemoci, které dnes trápí lidstvo – arterioskleróza, artritida, AIDS a zejména rakovina – vznikají proto, že si znečišťujeme tělo, což signalizuje mikrobům, že jsme připravení umřít. Vždycky jsme se divili, proč někteří lidé neonemocní, i když jsou vystavení stejným mikrobům jako všichni ostatní. Vysvětlením je skutečnost, že jejich vnitřní tělesné prostředí je jiné. Dnes naštěstí víme, že i když máme překyselené tkáně a pomalu se začínáme rozkládat, můžeme proces rozkladu zastavit tím, že začneme jíst alkalickou stravu. Pokud jde o principy vysoce energetického tělo, stále žijeme v době temna. Lidé mají žít sto padesát let. My však jíme takovou stravu, která nás okamžitě začne ničit. Všude vidíme lidi, kteří se nám rozkládají přímo před očima. Tak tomu však být nemusí.“

 

James Redfield

V nepřístupných zasněžených horách Tibetu žije komunita nazývaná Shambhala, která byla dlouho považována za mytickou. Její tajné učení, jež může mít nesmírný vliv na náš život, bylo skryto světu po dlouhá staletí. Uprostřed sněhových bouří a nebezpečných hor se setkáte s tajnou tibetskou sektou, která střeží tajemné legendy – instrukce, jež se předávají z generace na generaci a jež popisují vnitřní změny, které musí podstoupit každý, kdo chce vstoupit do Shambhaly. Pronásledováni čínskými agenty, projdete oblastmi, kde o nadvládu bojují hněv a soucit; dostanete se do místa, kde vám bude odhalena fantastická pravda o energii modlitby.
Uvědomíte si svou nedostatečně vyvinutou schopnost vnímat synchronismus a ovlivňovat svůj život.